Här kan du hitta de flesta blanketter som du kan behöva för ditt planerade bygge:

Luleå Kommun Piteå Kommun Skattemyndigheten
Luleå Kommun [Länk] Piteå Kommun [Länk] skatteverket.se [Länk]
Byggnadslov Byggnadslov Information om Rotavdrag
Förhandsbesked Byggnadslov för byggnader mindre än 30 m2 Blankett för ansökan om Rotavdrag
Bostadsanpassningsbidrag Byggnadslov Strandskydd Blankett för ansökan om Rotavdrag och Boverkets utvärdering
Kvalitetsansvarig    
Bodens Kommun Älvsby Kommun BoVerket
Bodens Kommun [Länk] Älvsby Kommun [Länk] BoVerket [Länk]
Byggnadslov Byggnadslov Information om Byggnadslov
Kvalitetsansvarig    
Här kan ni finna de blanketter som ni behöver för en eventuell till-, om- eller nybyggnad. De blanketter som finns är i PDF format varav en del är ifyllbara, Dessa går ej att spara men går att skriva ut. Blanketterna öppnas i nya fönster.